دوستان و علاقمندان به هوانوردی در صورتی که پیشنهادی و راهنمایی در مورد هر چه بهتر شدن انجمن دارنند لطفا در اینجا بیان کنند که محیطی ارامش بخش برای دوستاران هوانوردی ایجاد کنیم


با تشکر از همه


مشاهده بیشتر موضوعات: