نادرترین پدیده خورشیدی روی زمینمهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .این تصویر را آگانی آگاروال وقتی سوار بر هواپیما برفراز شهر نیویورک پرواز می‏*کرد، گرفته و برای نشنال‏* جئوگرافیک ارسال کرده است. در این تصویر، شما هاله رنگی نور را در اطراف سایه هواپیما مشاهده می‏*کنید که به آن، شکوه خورشید می‏*گویند. وقتی جسمی اندازه ظاهری بسیار کوچکی داشته باشد، پرتوهای خورشید در اطراف آن دچار پِراش شده و به اجزای تشکیل دهنده خود تجزیه می‏*شوند. این پرتوها به خاطر تقارن کروی در اطراف جسم منتشر شده و از دید جسم به الگوی حلقوی *‏آرایش می‏*یابند. بدین*ترتیب، ناظر (یا همان جسم) در اطراف سایه خود، هاله‏*های رنگی کروی‏ شکل می‏*بیند.