مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده*ي مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریفدانشکده*ی مهندسی هوافضای شریف، پذیرش دانشجو را از سال 1366 در قالب گروه مهندسی هوافضا، به عنوان زیرمجموعه*ای از دانشکده*ی مهندسی مکانیک، آغاز کرد. در سال 1378، گروه مهندسی هوافضا از دانشکده*ی مهندسی مکانیک جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک دانشکده*ی مستقل ادامه داد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده*ی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدر اوايل سال 1384 دانشکده*ی مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به طور مستقل و به عنوان سومين دانشکده*ی هوافضاي کشور تأسيس گرديد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده*ی مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشکده*ی مهندسی مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال 1365 با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت با اجرای دوره کارشناسی مهندسي مکانیک طراحی جامدات شروع به کار نمود و سپس در سال 1366 اولین دوره*ی کارشناسی مهندسي هوافضا در این دانشکده شروع به جذب دانشجو نمود.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده مکانیک و هوافضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهرانگروه های مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا از سال 1373 بطور مستقل به عنوان زیر مجموعه ای از دانشکده فنی و مهندسی آغاز به کار نمودند. درسال 1387 به خاطر گستردگی فعالیت ها، تعداد زیاد دانشجو و اساتید و با توجه به زمینه های کاری مشترک، دانشکده مستقلی تحت عنوان دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا متشکل از این دو گروه تاسیس گردید.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . گروه مهندسي هوافضا، دانشگاه تربیت مدرسگروه مهندسي هوافضای دانشگاه تربیت مدرس يكي از گروه*هاي بخش مکانیک دانشكده*ی فنی و مهندسي است كه در مقطع كارشناسي ارشد هوافضا مشغول فعاليت است.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . گروه مهندسي هوافضا، دانشگاه شهید بهشتیگروه مهندسي هوافضای دانشگاه شهید بهشتی يكي از گروه هاي دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين است كه از مهر ماه 1386 با جذب 15 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد فعاليت آموزشي خود را آغاز نموده است.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد رامسردانشگاه آزاد واحد رامسر از سال 1390 به عنوان نخستین واحد دانشگاهی شمال کشور آغاز به جذب دانشجو در رشته مهندسی هوافضا نموده است.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده صنعت هواپیمایی کشوریاين دانشکده برنامه*هاي آموزشي آكادميك خود را همسو با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با توجه به نیازمندی*های صنعت هوانوردی اجرا مي نمايد و در حال حاضر در 4 رشته اصلی تعمير و نگهداري هواپيما، مراقبت پرواز، الكترونيك و مخابرات و در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می*پذیرد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهراناین دانشکده در بخش مهندسی هوافضا در حال راه*اندازی مقطع دکتری هوافضا و همچنین مقطع کارشناسي ارشد در گرایش*های مهندسي فضايي، آيروديناميك، سازه*هاي هوافضايي، سوانح هوايي و صلاحيت پروازي، جلوبرندگي، ديناميک پرواز و کنترل می*باشد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیرازدانشکده مهندسی مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی شیراز از تیر ماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود. این دانشکده به منظور تکمیل کادر هیئت علمی خود در کلیه گرایش*های مهندسی مکانیک و هوافضا از میان فارغ*التحصیلان مقطع دکتری استخدام می*نماید.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . گروه مهندسي هوافضا، دانشگاه علم و صنعتگروه هوافضای دانشگاه علم و صنعت يكي از گروه*هاي دانشکده*ی مهندسی مکانیک است كه در مقطع كارشناسي ارشد هوافضا در گرایش*های آیرودینامیک، جلوبرندگی و طراحی سازه مشغول فعاليت است.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . گروه مهندسی هوافضای دانشگاه فردوسی مشهدگروه مهندسی هوافضای دانشگاه فردوسی مشهد يكي از گروه*های بخش مهندسی مکانیک دانشكده*ی مهندسي است كه در مقطع كارشناسي ارشد هوافضا مشغول فعاليت بوده و گرایش*های آیرودینامیک، سازه*های هوایی و جلوبرندگی را ارائه می*دهد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . بخش مهندسی هوافضا و انرژی دانشگاه شیرازبخش مهندسی هوافضا و انرژی دانشگاه شیراز يكي از بخش*های مهندسی مکانیک در پردیس مهندسي است كه در مقطع كارشناسي ارشد هوافضا مشغول فعاليت است.