مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . مرکز تحقیقات قابلیت اطمینان، پژوهشکده سامانه*های فضانوردیبا توجه به نیاز روز افزون و لزوم ایجاد مرکزی برای جذب نخبگان و ارائه خدمات فنی و مهندسی به مراکز علمی و صنعتی کشور، پژوهشکده سامانه*های فضانوردی اقدام به تاسیس مرکز تحقیقات قابلیت اطمینان نموده است.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق و پیشرانش دانشکده هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیآزمايشگاه احتراق و پيشرانش در سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را با هدف طراحي، ساخت، شبيه**سازي و تحليل تجربي سيستم**هاي احتراقي و پيشرانشي جديد و توليد نرم*افزار*هاي مورد نياز در اين خصوص آغاز نمود.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . آزمایشگاه هدایت، کنترل و سیستم‎های دینامیکی دانشکده هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیآزمایشگاه تحقيقاتي هدایت، کنترل و سیستم‎های دینامیکی در سال ۱۳۹۰ در جهت تأمین دانش فنی طراحی و تحلیل و تست سیستم**های دینامیکی که با صنعت مربوطه در تعامل است پایه*گذاری شد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر، دانشگاه امام حسینمرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر وابسته به دانشگاه امام حسین دارای انواع تونل*های باد فروصوت، گذرصوت و فراصوت می*باشد. این مرکز با بیش از پانزده سال تجربه در زمینه*ی مباحث آیرودینامیک تجربی و نظری، تست*های تونل باد و تجهیزات اندازه*گیری، به بخش*های علمی و صنعتی کشور خدماتی ارائه می*دهد.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . مرکز پژوهشی سامانه*های پرتاب فضایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسینظر به اهمیت دستیابی به دانش مدرن طراحی سامانه**های هوافضایی در کشور، به ویژه در حوزه*ی طراحی سیستم*ها، هسته*ی اولیه*ی این مرکز تحت عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی بهینه*سازی طراحی چندموضوعی (MDO) در مهر ماه سال 1382 فعالیت خود را در انشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیآغاز نمود.
مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید . آزمایشگاه تحقیقات فضایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیبا توجه به روند رو به گسترش فعالیت های مرتبط با علوم و صنایع فضایی؛ لزوم پرداختن به تحقیقات زیربنایی در این گرایش خاص، بیش از پیش در کشور احساس می گردد. آزمایشگاه تحقیقات فضایی، در راستای جوابگویی به این نیاز روز کشور، در سال 1385 در دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تأسیس و راه*اندازی شد.