کارشناسان فضايي سال 2018 را براي انجام يک ماموريت بين المللي بدون سرنشين در نظر گرفته اند که براي جمع آوري و بازگرداندن نمونه هايي از خاک و سنگ مريخ طراحي شده است. اين ماموريت که بازگرداندن نمونه از مريخ نام دارد، در صورت اجرا دشوارترين و پرهزينه ترين ماموريت اکتشافي در مريخ خواهد بود.کارشناسان معتقدند اگر نمونه هايي از مريخ جمع آوري و به زمين منتقل شود، دانشمندان مي توانند در آزمايشگاه اطلاعات بسيار بيشتري از آن کسب کنند، تا اينکه بخواهند براي مثال از رهنوردهاي روباتي که بر سطح ماه حرکت مي کند، استفاده و از راه دور آنها را هدايت کنيم.

هم اکنون کارگروهي تشکيل شده است تا بر انجام اين ماموريت نظارت داشته باشد و مراحل انجام آن را طراحي کند. اين هيات گزارش اوليه خود را منتشر و طي آن تاکيد کرد که براي انجام اين ماموريت دشواري هاي بسياري پيش روست. مدير برنامه اکتشاف مريخ در ناسا در يک کنفرانس خبري در پاريس گفت در سال 2018 دوره ماموريت بازگشت نمونه از مريخ آغاز مي شود. نويسنده اين گزارش گفته است بدون توجه به زمان آغاز ماموريت، بازگرداندن نمونه 500 گرمي مريخ به زمين پنج سال زمان مي برد و قدرت هاي برتر فضايي جهان بايد براي تامين هزينه هاي آن مشارکت کنند تا بتوان به اين هدف شگفت آور دست يافت.

طراحي پرواز
استفان جاني چوسکي معاون مرکز ملي پژوهش هاي فضايي فرانسه گفت؛ حداقل همکاري فراقاره يي بين اروپا و امريکا نياز است تا اين «پروژه بسيار دشوار» انجام شود. وي با اشاره به چشم اندازهاي اين طرح گفت؛ «اين ماموريت به نوعي جام مقدس محسوب مي شود که ما در جست وجوي آنيم.»

در خوش بينانه ترين حالت موشک اطلس A551 در سال 2018 يک رهنورد متحرک (يا مريخ نشين ثابت) را حمل و سپس در سطح مريخ رها خواهد کرد تا نمونه هايي گزينش شده از خاک سطح مريخ را جمع آوري کند و بهترين تصوير از گذشته زمين شناختي اين سياره را در اختيار دانشمندان قرار دهد.

از جمله ابزارهايي که بايد به مريخ ارسال شود يک وسيله پرواز از سطح مريخ است که بايد ضمن به همراه داشتن نمونه هاي جمع آوري شده از مريخ از سطح اين سياره پرواز کند.

در سال 2019 يک موشک بزرگ آريان 5ECA از زمين بلند مي شود و مدارگردي را به مريخ مي فرستد. ابزار پرواز از سطح مريخ که ظرف حاوي نمونه خاک مريخ را با خود دارد، پس از بلند شدن از مريخ و خروج از سياره سرخ، ظرف حاوي نمونه خاک را در مدار مريخ رها مي کند. در اين هنگام مدارگرد مريخ اين نمونه را دريافت مي کند.

در مرحله بعد فضاپيما سفر دراز خود به سمت زمين را آغاز مي کند و پس از رسيدن به زمين آن را به «ابزار ورود به زمين» تحويل مي دهد. اين ابزار به گونه يي طراحي شده است که براي ورود به جو زمين (که بسيار گرمازا است) مناسب خواهد بود. در آخرين مرحله اين نمونه ها بازيابي شده و تجزيه مي شود.

در گزارش اوليه اين طرح آمده است؛ «از ميان مکان هاي بسيار مختلف ارزيابي وجود يا عدم وجود حيات در جهان، مريخ يکي از بهترين و در دسترس ترين گزينه ها است.» طبق اسناد موجود، هزينه هاي اين طرح به تقريب بين 5/4 تا 8 ميليارد دلار (3 تا 3/5 ميليارد يورو) است که «به ملزومات نهايي و همکاري هاي بين المللي بستگي دارد».

مراحل انجام طرح بازگرداني نمونه از مريخ1- در سال 2018 يک موشک اطلس A551 که حاوي رهنورد متحرک يا مريخ نشين ثابت است از زمين بلند مي شود.

2- رهنورد يا سطح نشين روي سطح مريخ فرود مي آيد تا نمونه هايي از سنگ و خاک مريخ را جمع آوري کند. از جمله تجهيزاتي که به مريخ مي رود يک موشک کوچک است که ابزار پرواز از مريخ نام دارد.

3- در سال 2019 موشک بزرگ آريان 5ECA اروپا از زمين پرتاب مي شود و مدارگردي را به مريخ مي فرستد.

4- ابزار پرواز از مريخ که ظرف حاوي نمونه ها را به همراه دارد از سطح سياره مريخ پرواز مي کند و نمونه ها را در مدار مريخ رها مي کند. پس از آن فضاپيما اين ظرف حاوي نمونه را مي گيرد.

5- مدارگرد سفر طولاني خود به سمت زمين را آغاز مي کند و پس از رسيدن به زمين، نمونه ها را که در محفظه يي قرار دارد به سمت زمين رها مي کند. قرار دادن نمونه ها در يک محفظه مستحکم ضروري است، زيرا ورود به جو زمين با حرارت بسياري همراه است.

ترجمه؛ محمدرضا دستوراني