هفتم فوریه 2006 (18 بهمن) مقارن است با زاد روز یکی از بزرگان هوانوردی جهان به نام آنتونوف که نام او پس از دو دهه از درگذشت وی همچنان با افتخار در جوامع هوانوردی باقی مانده است. وی در زمان حیات خود به عنوان یکی از طراحان برجسته هواپیما، یک مدیر فوق العاده باشخصیتی برجسته و نافذ شناخته می شد و در کنار آن، نقاش، ورزشکار و نویسنده قابلی نیز به شمار می رفت.با وجود تنوع ابعاد شخصیتی وی که نشان از نبوغ و غنای شخصبتی وی داشت، هوانوردی، همواره مهمترین و شاخص ترین وجه زندگی وی بود.آنتونوف 52 نوع گلایدر و22 نوع هواپیما را از مرز طراحی گذرانده و به ساخت رساند.وی همچنین دفتر طراحی آنتونوف را بنا نهاد که از دل آن هواپیماهای شاخصی از جمله بزرگ ترین هواپیمای ترابری جهان ((An-225بیرون آمد.

1906 : تولد


1930 : انتساب به سمت طراح ارشد در دفتر طراحی گلایدر در مسکو


1940 : شروع طراحی و ساخت 500 فروند از گلایدر ترابری A-7 برای جنگ جهانی دوم در مقام سرطراح


1952 : تأسیس کارخانجات هواپیما سازی کیف


1982 : پرواز هواپیمای ترابری سنگین دوربرد An-124 تحت سرپرستی آنتونوف.(در این هواپیما، ایده های جدیدی برای اولین بار، مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال : استفاده از ایرفویل های فوق بحرانی (Supercritical) در این رده از هواپیما و بهره گیری گسترده از مواد کامپوزیت)
امروز، هفتم فوریه 2006 (18 بهمن) مقارن است با زاد روز یکی از بزرگان هوانوردی جهان به نام آنتونوف که نام او پس از دو دهه از درگذشت وی همچنان با افتخار در جوامع هوانوردی باقی مانده است. وی در زمان حیات خود به عنوان یکی از طراحان برجسته هواپیما، یک مدیر فوق العاده باشخصیتی برجسته و نافذ شناخته می شد و در کنار آن، نقاش، ورزشکار و نویسنده قابلی نیز به شمار می رفت.


با وجود تنوع ابعاد شخصیتی وی که نشان از نبوغ و غنای شخصبتی وی داشت، هوانوردی، همواره مهمترین و شاخص ترین وجه زندگی وی بود.


آنتونوف 52 نوع گلایدر و22 نوع هواپیما را از مرز طراحی گذرانده و به ساخت رساند.وی همچنین دفتر طراحی آنتونوف را بنا نهاد که از دل آن هواپیماهای شاخصی از جمله بزرگ ترین هواپیمای ترابری جهان ( (An-225 بیرون آمد.1930 : انتساب به سمت طراح ارشد در دفتر طراحی گلایدر در مسکو


1940 : شروع طراحی و ساخت 500 فروند از گلایدر ترابری A-7 برای جنگ جهانی دوم در مقام سرطراح


1952 : تأسیس کارخانجات هواپیما سازی کیف


1960 : اخذ درجه دکترا از دانشگاه مایی روسیه


1960 : عضو پیوسته آکادمی علوم اکراین


1962 : اخذ عنوان طراح ارشد هواپیما


1965 : به پرواز درآوردن اولین هواپیمای پهن پیکر دنیا (An-22)


1982 : پرواز هواپیمای ترابری سنگین دوربرد An-124 تحت سرپرستی آنتونوف.(در این هواپیما، ایده های جدیدی برای اولین بار، مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال : استفاده از ایرفویل های فوق بحرانی (Supercritical) در این رده از هواپیما و بهره گیری گسترده از مواد کامپوزیت)

------------------------------------------------


منبع:avia.ir

مشاهده بیشتر موضوعات: