قائم*مقام وزیر راه :
پیشنهاد روسیه به ایران برای خرید هواپیمای جدید *روسی/ بررسی موضوع توسط دولت

قائم*مقام وزیر راه گفت: روسیه از ما خواسته است هواپیمای جدید مسافری تولیدی آنها را بررسی کنیم تا اگر مورد تأیید ساختار سازمان هواپیمایی بود، اجازه خرید برای ایرلاین*ها صادر شود. هم*اکنون وزارت راه در حال بررسی این موضوع است.

علی*محمد نوریان درباره نوسازی ناوگان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی، با شرکت*های هواپیمایی برای نوسازی ناوگان همکاری می*کند.

وی افزود: در این راستا تعامل لازم با ایرلاین*ها برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی انجام شده است، البته خرید هواپیماهای کاملاً نو و تولید سال*های 2013 و 2014 کمی مشکل است اما سعی می*کنیم هواپیماهایی وارد ناوگان شود که سن قابل قبولی داشته باشد.

قائم*مقام وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در چند سال گذشته به دلیل وجود تحریم*های حمل و نقل هوایی، ناوگان مسافری هوایی کشور فرسوده شده است؛ امیدواریم پس از توافقات ژنو، با شرایط جدید و رفع* تحریم*های ورود قطعه هواپیما، 80 درصد هواپیماهای زمین*گیر به ناوگان برگردد.

نوریان با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری برای ورود هواپیماهای جدید است، اضافه کرد: هنوز خرید هواپیماهای نو و دست اول از شرکت*های سازنده برای کشور آزاد نشده اما قرار است پس از گذشت 6 ماه از مذاکرات ژنو، این موضوع نیز بررسی شود، اما هواپیماهای قدیمی*تر امکان ورود به ایران را دارند.

* شرکت*های هواپیمایی هنوز *برای خرید هواپیمای شرقی درخواستی نداده*اند
قائم*مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی با تأکید بر اینکه *ورود هواپیمای شرقی به ناوگان هوایی مسافری ایران مستلزم نو بودن آن است، اظهار داشت: تا امروز پیشنهاد جدی درباره ورود هواپیمای شرقی از سوی ایرلاین*ها نداشته*ایم.

* پیشنهاد روسیه به ایران برای خرید هواپیماهای جدید مسافری روسی

نوریان بیان کرد: تولیدکنندگان هواپیما در ساختارهای تبلیغی و بازاریابی خود، اطلاعاتی برای ما فرستاده*اند تا ایران با بررسی این اطلاعات، در صورت موافقت، اجازه ورود این هواپیماها را به کشور، برای ایرلاین*ها صادر کند.

قائم*مقام وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: کشور روسیه هم هواپیماهای مسافری جدید ساخته است که مشخصات قابل قبولی دارد.

وی ادامه داد: روس*ها از ما خواسته*اند که درباره هواپیماهای مسافری تولیدی آنها بررسی کنیم تا اگر مورد تأیید ساختار سازمان هواپیمایی کشوری بود، ایرلاین*ها اجازه واردات آن را پیدا کنند.

نوریان بیان کرد: *وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی این موضوع است و اطلاعاتی که ارسال شده است را مورد ارزیابی قرار می*دهد.

* اغلب قطعات توپولف 204 غربی است/ درخواستی از سوی ایرلاین*ها در این*باره نداشته*ایم
وی *درباره درخواست برخی ایرلاین*ها مبنی بر خرید و ورود توپولف*های 204، اظهار داشت: *در بحث توپولف*های 204 هنوز پیشنهاد جدی از سوی ایرلاین*های نداشته*ایم؛ البته توپولف 204 یکی از هواپیماهای شرقی است که با توپولف 154 تفاوت عمده*ای دارد؛ اغلب قسمت*های این نوع هواپیما غربی بوده و تنها بدنه آن شرقی است.

قائم*مقام وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نوسازی ناوگان قطعاً هزینه زیادی می*طلبد، بنابراین باید سیاست*هایی نظیر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما* پیاده شود تا برای شرکت*های هواپیمایی ورود هواپیمای جدید صرفه اقتصادی داشته باشد.

مرجع : خبرگزاری فارس