دوستان علاقه مند به آموزشگاه های خصوصی نیز میتوانند با مراجعه به این آموزشگاه ها و ثبت نام و انجام مراحل اولیه در این آموزشگاه ها مشغول به تحصیل بشوند.تفاوت آموزشگاه های خصوصی با مرکزآموزش فنون هوایی در قیمت ها(در آموزشگاه های خصوصی حدودا دو برابر)و سال های به اتمام رساندن(در آموزشگاه های خصوصی حدود دو سال و در مرکز آموزش حدود چهار سال)می باشد.
آموزشگاه ها ی فعال:
نام آموزشگاه
شهر
وب سایت
شماره تماس
دوره* های ارائه شده
مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی
تهران، شیراز، مشهد، اصفهان
66029681-021
PPL,CPL,INST,IPخلبانی گلایدر، ، مدل، کایت، پاراگلایدر،...
آموزشگاه خلبانی پارسیس
تهران
44013367,68,69
PPL,CPL,IR,AFI
مدرسه خلبانی آرتا کیش
تهران
-
?
?
آموزشگاه خلبانی بوتیا ماهان
تهران، کرمان
www.bmac.ir
2613246-9- 0341
48386201 - 021
PPL,CPL,IR
آموزشگاه خلبانی معراج
تهران
44631917
PPL,CPL,IR,IP
آموزش فنون و خدمات هوایی سماپران
تهران
66282196
PPL,CPL
آموزشگاه خلبانی 110
تهران
44445358
PPL,CPL,IR
آموزشگاه گلایدر نیشابور
نیشابور
-
2443424-0551
GPL
شرکت توسعه تجارت کیش
کیش
آموزشگاه گلایدر زرقان
زرقان (فارس)
-
4227444-0712
GPL
آموزشگاه خلبانی پرآورپارس
تهران
021-77000031-3
ul