قصد داریم به معرفی یکی از سیستم ها و آلات دقیق موجود در هواپیماهای مدرن بپردازیم.
بحث مورد نظر ما Traffic collision avoidance system که به اختصار TCAS نام دارد و بیشتر با این نام بکاربرده می شود به معنی سیتسم جلوگیری از برخورد ترافیک های هوائی می باشد.
این سیستم در هواپیما بگونه ای طراحی گردیده است که باعث کاهش حوادث ناشی از برخورد هواپیما ها در هوا گردد . این سیستم برروی هواپیماها نصب گردیده و نقش اصلی آن نظارت بر حریم هوایی اطراف هواپیما است که بوسیله transponder که برروی هواپیماهای مجهز نصب گردیده است فعال می گردد.
البته عملکرد آن نیز مستقل از سایر ترانسپوندر های مجهز دیگر است که در هواپیما به خلبان هشدار نزدیک شدن ترافیک را می دهند از جمله MAC یا mid-air collision
این سیستم نوعی از airborne collision avoidance system که به صورت اجباری از سوی سازمان بین المللی حمل و نقل هوائی باید برروی تمامی هواپیماهایی که حداکثر جرم برخاستی 5700 kg یا مجاز به حمل بیش از 19 مسافر هستند نصب شده باشد.
تعریف رسمی تر از TCAS سیستمی از هواپیما می باشد که مبتنی ب سیگنال های ترانسپوندر رادار مراقبتی یا secondary surveillance radar بوده و مستقل از تجهیزات زمینی عملکرده تا به خلبان مشاوره در زمینه ترافیک بوسیله SSR transponder بدهد.
در هواپیماهای مدرنی که مجهز به glass cockpit می باشند TCAS ممکن است در صفحه ناوبری(ND) و یا در صفحه شاخص افقی الکترونیکی (EHSI )قرار گرفته باشد و نه به صورت نمایشگر جداگانه ای وجود داشته باشد.
در هواپیماهایی که مجهز به glass cockpit قدیمی و یا نشان دهنده های مکانیکی-آنالوگ می باشند نشان دهنده TCAS ممکن است با صفحه نمایش یا همان نشان دهنده نرخ صعود Vertical Speed Indicator جایگزین شده باشد.


در تصویر زیر نشان دهنده TCAS با IVSI ادغام و در قالب یک نمایش گر دیده می شوند


[عکس: 250px-TCAS_Indicator.jpg]