مديركل دفتر ايمني و بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري، طي اطلاعيه اي اعلام كرد: از كليه كساني كه شاهد پرواز هواپيماي آنتونف 140 بوده و يا از آن فيلم يا عكسي تهيه كرده اند اطلاعات خود را به منظور بررسي علت سانحه در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار دهند. به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد شهبازي اظهارداشت: به منظور جمع آوري اطلاعات مربوط به سانحه هواپيماي آنتونف -140 مورخ 93/5/19 در حوالي فرودگاه مهرآباد، از كليه كساني كه شاهد پرواز هواپيما بوده و يا از آن فيلم يا عكسي تهيه كرده اند يا اطلاعاتي در اين خصوص دارند درخواست مي شود از طريق مسيرهاي ارتباطي زير اطلاعات خود را در اختيار دفتر ايمني و بررسي سوانح سازمان هواپيمايي قرار دهند.وي با بيان اينكه اطلاعات دريافت شده فقط به منظور بررسي سانحه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افزود: در صورتي كه افراد مايل باشند مي توانند اطلاعات، فيلم و عكس خود را به صورت بدون نام و مشخصات به نشاني aig@cao.ir ارسال و يا با شماره تلفن 66073526حاصل كنند.